CSS LEGAL: İNGİLTERE ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE YENİ BİR...

CSS LEGAL: İNGİLTERE ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE YENİ BİR YAŞAM FIRSATI!

CSS LEGAL: İNGİLTERE ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE YENİ BİR YAŞAM FIRSATI!

03 Haziran 2019 - 11:35

İngiltere’de iş kurmak isteyen 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sektör kısıtı, sermaye limiti, eğitim seviyesi, tecrübe süresi, İngilizce  bilme seviye şartı olmaksızın Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapabilirler.


İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi, 18 yaş üstünde olan, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta kendi işini kurmak üzere başvuru yapabildiği, oldukça avantajlı bir İngiltere çalışma vizesi türüdür. Bugüne kadar İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapan kişiler binlerce Türk işletmesinin kurulmasını sağlamıştır. 


Ankara Antlaşması Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?


İngiltere’de iş kurma izni veren İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi’nde başvuru sahiplerinin kendi işini yapabilecek düzeyde olduğunu gösterebilmesi gereklidir. Yüksek standartlarda başvuru koşulları bulunmayan Ankara Anlaşması Vizesi başvuruları içerisinde yalnızca çeşitli kriterleri taşıyor olmanız başvuru sonucunun olumlu olmasını sağlayacaktır. İngiltere'de yapılacak iş kolunda serbest meslek sahibi olarak kendi işini kuracak olmak, İngiltere’de iş kuracağınız meslekte deneyim sahibi veya eğitim almış olmak bu kriterlere verilecek örneklerin başında gelir. İşin kurulabilmesi için ve ek olarak yapılacak işten kar elde edene dek İngiltere'deki yaşam masraflarını idame ettirebilecek seviyede sermaye sahibi olunması, İngiltere'de yapılacak işin devamlılığını sağlayabilecek, başvuru sahibinin ve varsa bağımlılarının (eş ve çocuklar) yaşam masraflarına yetecek miktarda kâr elde edebilecek olunması diğer önemli kriterler arasındadır. İngiltere’de işini ve yaşamını sürdürebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak da ikna edici ve inandırıcı bir başvuru dosyasının hazırlanmasını sağlayacaktır. 


Ankara Antlaşması Vizesinde İşin Serbest Meslek Sahibi Olarak Yapılması Şartı Nedir?


Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunda işin “serbest meslek sahibi” olarak yapılıyor olması şartı bulunmaktadır. Bu başvurularda önemli olan, işinizi bir başka kişiye bağlı olmadan yapıyor olmanızdır. İşi kimsenin kontrolü olmadan, çalışma gün ve saatlerinizi kendiniz belirleyeceğiniz ve istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz şekilde, gelir garantisi ve/veya sabit bir geliriniz olmaksızın, müşterilerinize sağladığınız mal veya hizmet sebebiyle çalıştığınız kadar gelire sahip olacağınız, sağladığınız mal veya hizmet birden fazla kişi veya kuruma sağlanıyor veya sağlanacak şekilde planlanmışsa, gelir vergisi ile sosyal sigorta primlerinizi kendiniz ödüyorsanız yaptığınız işi “serbest meslek sahibi” olarak yapıyorsunuz demektir. 


Ankara Anlaşması Vizesi sadece halihazırda kendi işini serbest meslek sahibi olarak yapan kişileri değil, serbest meslek sahibi olarak geçmişte çalışmamış olsa dahi şimdi bu başlangıcı yapmak isteyenleri de kapsamaktadır. Önemli olan yapmayı planladığınız işin gerçekçi olması ve burada bahsedilen temel kriterleri kapsıyor olmasıdır.


Ankara Antlaşması Vizesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nasıl Sağlanır?
Ankara Anlaşması Vizesi başvurularında başvuru sahiplerinin dosyalarında işlerini kurabilecek seviyede mesleki yeterliliğe sahip olduklarını gösterebilmeleri gerekir. Diğer şartların yanı sıra bunu da sağlayarak olumlu sonuç almak isteyen başvuru sahiplerinin işlerini kurabilecek ve kâr elde edebilecek seviyede mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını başvurularında gösterebilmeleri gerekir. Yani İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi’ne başvuran kişi kurmak istediği işi yapabileceği konusunda ikna edici olmalıdır.
Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunu CSS Legal vize uzmanlarıyla yapacak olan kişiler mesleki yeterlilik şartını karşılayabilmek için başvuru dosyasına; diploma, transkript, referans mektupları, SGK dökümleri, kurs sertifikaları gibi dökümanları ekleyebilirler.


Ankara Antlaşması Vizesi Sermaye Şartı Nasıl Sağlanır?


Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında sağlanması gereken sermayenin kurulacak olan işin gerektirdiği ve kâr edene kadar İngiltere’de yapılacak temel masrafları karşılayabilecek düzeyde olması yeterli olmaktadır. Bu vize türünde puan bazlı Tier-1 İngiltere çalışma vizesi türlerinde olduğu üzere yüksek seviyede sermaye şartı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, İngiltere’de kurulması planlanan işin piyasa koşullarına göre gerektirdiği tutardan biraz daha fazla bir sermaye, bu vizeye yapılan başvurularda geçerli olacaktır. Bu başvurularda gösterilecek olan sermeye miktarı kişinin kuracağı işe, yaşayacağı ve işini kuracağı şehir/bölgeye göre farklılık göstermektedir. Ayrıca başvurularda gelir, birikim, gayrimenkul/araç satışları sermaye olarak gösterilebilmektedir.
Ankara Antlaşması kapsamında yapılan İngiltere vizesi başvurularında sermaye gösterebilmenin yanı sıra, başvuruda gösterilecek olan sermayenin kaynağının belli olması gerekir. Kaynağı belli olmayan veya yasal olmayan paralar vize başvurusunda gösterilemez. Bunun yanında birinden borç alınan paralar ve çekilen krediler de sermaye şartını karşılamak üzere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunda gösterilemez.


Ankara Antlaşması Vizesi İngilizce Şartı Nasıl Sağlanır?


Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere'de çalışmak için İngilizce bilmeniz zorunlu değildir. Sadece başka bir kişiye ihtiyaç duymadan yaşamınızı sürdürebileceğiniz ve işinizi yürütebileceğiniz kadar bir İngilizce yeterli olacaktır. Bazı işleri başarılı bir şekilde yapıyor olmak için çok az İngilizce bilmek bile yeterli olabilecekken  bazıları için ise akıcı konuşmanız gerekebilir. Bu, tamamen yapacağınız işin niteliğine bağlıdır. Nihayetinde temizlik işi yapacak kimse ile bir hukuk danışmanının bilmesi gereken İngilizce elbette ki farklı düzeyde olmak zorundadır. Bu noktada CSS Legal ile aynı çatı altında bulunan yurt dışı eğitim danışmanlığı firması Student Portal International ile iletişime geçilebilir.


Ankara Antlaşması Vizesinde İşin Kâr Getirmesi Şartı Nasıl Sağlanır?


İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi kapsamında yapılan başvurularda standardı belirlenmiş bir asgari gelir şartı aranmamaktadır. Yapacağınız işin getirmesi gereken kâr sizin ve varsa ailenizin yaşam standartlarına göre farklılık gösterecektir.
İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında serbest meslek sahibi olarak İngiltere'de yapacağınız iş, kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayabilmek için herhangi başka bir işte kaçak olarak çalışmaya ve/veya devlet sosyal yardımlarına ihtiyaç duymayacak seviyede gelir sağlamalı/sağlayacak potansiyeli olmalıdır. Aksi takdirde başvuru esnasında problem yaşamanız olasıdır.


Ankara Antlaşması Vizesi Başvurusunda Hangi Belgeler Gerekir?


İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi alabilmek için başvuru sahibinin dosyasında İngiltere’de işini kurabilecek ve sürdürebilecek düzeyde mesleki yeterlilik, dil, sermaye vb. şartlara sahip olduğunu göstermesi gerekir. Ankara Anlaşması kapsamında yapılan başvurularda ikna edici ve tutarlı bir dosya sunabilmek büyük önem arz eder. 

* Mesleki Yeterlilik/Tecrübe: Başvuru sahibinin mesleki yeterliliğini gösterebilmek için başvuru dosyasına diploma, transkript, kurs sertifikaları gibi eğitim geçmişini gösteren evrakların ve kişinin tecrübesini gösteren referans mektubu gibi belgelerin eklenmesi gerekir. 
* Sermaye: Başvuru sahibinin İngiltere’de iş kurabilecek ve bu işten kar edene dek geçinebilecek miktarda sermayeye sahip olduğunu gösteren hesap ekstreleri, maaş bordroları, ev/araç satımını gösteren belgeler, kira sözleşmeleri vb. belgeler de ikna edici ve inandırıcı bir başvurunun yapılmasına olanak sağlayacak evraklar arasındadır. 
* İngilizce: Başvuru sahibinin varsa işini yapabilecek kadar İngilizce bildiğini gösteren IELTS, TOEFL vb. İngilizce sınav belgeleri bulunması önemlidir. Ancak başvuru şartları arasında herhangi bir seviye sınırlaması bulunmamaktadır. İngiltere’de yapacağınız işe göre bu seviye de değişiklik gösteriyor. 
* İş Planı: Ankara Antlaşması kapsamında yapılan İngiltere vizesi başvuru dosyasında yer alması gereken en önemli belge iş planıdır. Başvurudan olumlu sonuç alabilmek için bu iş planının kişiye ve işe özgün olması ve iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. CSS Legal yorum ve analiz gerektiren İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi iş planı hazırlanması hususunda İngiltere vizesi alanında uzmanlaşmış danışmanlarıyla başvuru sahiplerine verdikleri destekle vize sonucunun olumlu olmasını sağlayabilir.

Yukarıda belirttiğimiz belgelerin tamamı şart olmamakla birlikte her başvurunun kendine has gereklilikleri olmaktadır. Bu belgeler CSS Legal danışmanlarının sağlayacağı belge listesindeki diğer evraklara ek olarak konulabilir. Ankara Anlaşması Vizesi gerekli belgeler listesinde hangi evrakların bulunması gerektiği CSS Legal vize uzmanlarıyla görüşerek öğrenilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Çalışma Şeklinizi Siz Belirleyin!


Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında işi yalnızca “serbest meslek” sahibi olarak yapma şartı olmasına rağmen işi yapma şeklini başvuru sahipleri kendi belirleyebiliyor. Aşağıda belirtilen şekillerden birini seçerek İngiltere’de Ankara Antlaşması kapsamında iş kurmak mümkündür;
* Evden (home-office) çalışmak,
* Seyyar/mobil olarak işi yapmak,
* Yeni bir şirket/işletme kurmak,
* Var olan bir şirketi/işletmeyi devralmak,
* Bir şirketin işletme haklarını devralmak,
* İşi tek başına ya da ortaklık kurarak yapmak.

 

Ankara Antlaşması Vizesiyle Yapılacak İşler:


Lokanta ve Kebapçılık
Restoran İşletmeciliği
Yazılım (It)
Enstrüman/Ses Sanatçılığı
Gayrimenkul Danışmanlığı
Oto Tamirciliği
Kafe İşletmeciliği
Mimarlık/İç Mimarlık
Aşçılık
Dekorasyon – İnşaat İşleri
Müteahhitlik
Ses Sanatçılığı
Öğretmenlik (Özel Ders)
Kuaförlük (Bay-Bayan)
Güzellik Uzmanı
Ressam
Boyacılık - Sıvacılık
İnternet Cafe İşletmeciliği
Marangozluk
 Terzilik
Masör – Masöz
 Pazarcılık
 Pastacılık
Çocuk Bakıcılığı
Sabit Veya Mobil (Seyyar) Oto Yıkamacılığı
Tekstilcilik
Kuyumculuk
Bahçıvanlık
İş Danışmanlığı

Serbest meslek sahibi olarak yapabileceğiniz daha birçok meslek ve iş kolunda kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Yukarıdaki meslekler yalnızca örnek olarak verilmiştir. İngiltere’de kurmak istediğiniz işin Ankara Anlaşması Vizesi kapsamına girip girmediği CSS Legal danışmanlık uzmanlarına danışılabilir.


Ankara Anlaşması Vizesi Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?


Ankara Anlaşması Vizesi başvuruları, başvuru sahiplerinin dosyalarını tamamlaması ve randevusunda biyometrik bilgileri ile teslim etmesi sonrasında ortalama 3 ay (90 gün) içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu süre başvuruları değerlendiren İngiltere Konsolosluğunun yoğunluğuna bağlı olarak daha kısa da olabilir, 3 aydan daha uzun da olabilir. İngiltere’den yapılan başvurularda ise sonuç alma süresi 6 ayı bulabileceği gibi, vize vermede sorumlu İngiliz makamlarının yoğunluğuna göre bu süre daha uzun ya da daha kısa da sürebilir. Aynı zamanda İngiltere turist vizesi, İngiltere ziyaretçi vizesi, İngiltere çalışma vizesi, İngiltere iş vizesi, İngiltere yerleşim vizesi, İngiltere öğrenci vizesi ve İngiltere evlilik vizesi türlerinden biriyle İngiltere’de olan kişiler, kendilerine uygun bir iş fırsatı olduğunu fark etmeleri halinde, Ankara Anlaşması vizesi başvurularını İngiltere’den yapabileceklerdir. Burada da yine vize sonuç alma süresinin minimum 6 ay olduğu unutulmaması gereken bir faktördür.


Ankara Anlaşması Vizesi Ne Kadar Süreyle Verilir?


İngiltere’de yeni bir yaşam fırsatı sunan Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapan başvuru sahiplerinden başvurusu ikna edici bulunanlara verilen ilk vize 1 yıldır. Bu 1 yıllık geçici oturum izni bitmeden İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi uzatma başvurusu yapılarak 3 yıllık veya daha kısa süreli geçici oturum izni alınabilir. Ankara Anlaşması Vizesi uzatma süreleriyle toplamda 5 yıl İngiltere’de yaşayan bireyler süresiz oturum başvurusunda bulunabilir. İngiltere’de sürekli oturum sahibi olan bireyler yeniden vize almak veya vize uzatma başvuru yapmak zorunda kalmaz. İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi süresiz oturum izni ile İngiltere’de en az 1 yıl yaşayan yani toplamda Birleşik Krallık’ta 6 yıl yaşayan, gerekli başvuru şartlarını sağlayarak başarılı bir vize başvuru dosyası hazırlayan bireyler, İngiltere vatandaşlığı başvurusu yapabilir. İngiltere de Türkiye gibi (bazı Avrupa ülkelerinin aksine) çifte vatandaşlığı kabul etmektedir. Yani hem Türk vatandaşlığı hem de İngiliz vatandaşlığı sahibi olabilirsiniz. CSS Legal şikayet edilen Birleşik Krallık’ın İnglitere vizesi, İngiltere’de sürekli oturum ve İngiliz vatandaşlığı vermedeki zorlayıcı tutum ve belirlediği yüksek kriterlere karşı başarılı bir başvuru yapılması noktasında iyi bir yol arkadaşı olabilir. 


Ankara Anlaşması Vizesi Kapsamında Bağımlı Aile Üyeleri İngiltere’ye Götürülebilir Mi?


İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapan kişilerin eşi ve 21 yaş altındaki çocukları, aile birliğinin sağlanması için Ankara Anlaşması Bağımlı Vizesi başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamda vize alan bağımlı çocuklar İngiltere’de devlet okullarına gidebilir, İngiliz makamlarınca belirlenmiş çalışma yaşını (16 yaş ve üzeri) sağlayan çocuklar herhangi bir işte çalışabilirler. Bağımlı eşler ise, eğitim alabilir, istediği işte çalışabilir veya Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunda bulunarak kendi işini kurabilir. Tüm bunlara ek olarak tüm aile bireyleri İngiltere sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilmektedir. 


Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılabilir Mi?


İngiltere’de iş kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapabileceği Ankara Anlaşması Vizesi’ni alabilen kişiler İngiltere’de pek çok geniş kapsamlı haklara sahip olmaktadır. Ankara Anlaşması Vizesi sahibi bireyler İngiltere’de sağlık hizmetlerinden serbestçe faydalanabilecektir. Yani kişiler, Ankara Antlaşması Vizesi ile Immigration Health Surcharge (sağlık harcı) ödemeye gerek olmaksızın İngiltere’de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilir ve kurduğu işi sürdürmesini engellemeyecek şekilde eğitimler alabilir. 


Ankara Anlaşması Vizesi Reddedilirse Ne Yapılabilir?


İngiltere’den ya da Türkiye’den başvuru yapılabilen İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusu sonucu olumsuz olan başvuru sahiplerinin idari itiraz (Administrative Review) ve yeniden değerlendirilme başvurusu (re-consideration) hakkı bulunmaktadır. İdari itiraz hakkı, yalnızca başvuruyu değerlendiren vize memurlarının hataları için başvurulabilen bir yoldur. Başvuru dosyasında bulunmasına rağmen değerlendirilmeye alınmayan bir belge veya vize memurunun gözünden kaçan bir bilgi sebebiyle Ankara Anlaşması Vizesi reddi verilmiş olması idari itiraz hakkının kullanılabilmesini sağlayan durumlara örnek olarak verilebilir. Bu  gibi gerekçeler dışında bir itiraz yapmayı planlayan kişiler ise itiraz kapsamlı yeniden değerlendirilme başvurusunu deneyebilirler. İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi reddine itiraz başvuru dosyasına dilekçe ve savunmalar hazırlanarak eklenir. Gerekli ise başvuru sahibinin başvuruyu güçlendirici belgeler de eklemesi ile başarılı bir itiraz başvurusu tamamlanmış olur. 


Eskiden Ankara Antlaşması Vizesi reddedilen başvuru sahipleri başvurularının reddedilmesi halinde İngiltere Göçmenlik Mahkemesi’nde itiraz davası açabiliyordu. Ancak son yapılan değişikliklerle bu hak kaldırılarak idari itirazda bulunma hakkı getirildi. İtirazlarla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetini CSS Legal İngiltere vizesi uzmanlarından alarak vize reddi alma riski en aza düşürülebilir.


İngiltere’de çalışma ve yeni bir yaşam fırsatı için güvenilir, İngiltere vizesi ve İngiltere vizesi reddine itiraz konularında tecrübeli CSS Legal danışmanları ile görüşülebilir. Ankara anlaşması Vizesi başvuruları için 2006 yılından beri birçok işletmenin İngiltere’de kurulmasında desteği olan CSS & Co Legal Services uzmanlarından detaylı bilgi ve danışmanlık alınabilir. 

Bu haber 12271 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Diş Sağlığınız İçin Ankara’da Profesyonel Çözüm
Diş Sağlığınız İçin Ankara’da Profesyonel Çözüm
'Vali özel kalem müdürüyüm' dedi, trafiği birbirine kattı
'Vali özel kalem müdürüyüm' dedi, trafiği birbirine kattı